הסכמה מדעת להשתתפות במחקר הנך מוזמנת להשתתף במחקר הבודק שימוש בטכנולוגיה לדימוי גוף בריא. השתתפותך כוללת מילוי של סשנים קצרים אשר יינתנו באמצעות מערכת דיגיטלית אונליין וכן מילוי של שאלונים אחת לכמה זמן. השתתפותך במחקר צפויה להימשך סה"כ כ-6 חודשים (כחודשיים לביצוע הסשנים בתכנית, ומילוי השאלונים האחרונים לאחר 6 חודשים מתחילת התכנית).
הנתונים שייאספו יהיו חסויים לחלוטין ובעיבוד התוצאות לא ייעשה שימוש במידע מזהה כלשהו אלא במספרים סידוריים בלבד. הנך יכולה לסרב להשתתף במחקר כרגע, אם ברצונך בכך. אם מסיבה כלשהי ההשתתפות תגרום לך לאי נוחות, תוכלי להפסיק את השתתפותך בכל שלב. הנך מתבקשת לאשר את הטופס, ובכך הנך מאשרת כי הבנת את המידע שלעיל, והסכמת מרצונך להשתתף במחקר. אנא הקפידי למלא את הפרטים בסשנים באופן אמין ובכנות המירבית.

אנא מלאי כאן את פרטייך אשר יישארו חסויים ע"י צוות המחקר במרכז הבינתחומי וישמשו אותך לגישה לתוכנית.
הרישום לא הושלם. אנא פני אלינו כדי לברר למה.
מספר הטלפון כבר קיים במערכת.
אנא השתמשי בטופס שיחזור סיסמא
אנא אשר שאינך רובוט
ההרשמה הושלמה בהצלחה. סיסמת כניסה למערכת תשלח אליך ברגעים הקרובים בהודעת SMS.
הינך מועברת לעמוד הכניסה למערכת.